Ściana

The Wall

Divgray

Ściana • Wydawnictwo Dolnośląskie 1997

(in Polish)

SCIANA

Sample poems:

Chwila
Przekład
Pod ścianą

 

 

 

 

For library holdings click here
Also available at the University of Chicago library

 

Divgray

PRAISE FOR ŚCIANA:

“Wielość rzeczy ‘doskonale nieważnych’ występująca w wierszach Joanny Kurowskiej przywodzi na myśl z jednej strony religijną poezję Jana Twardowskiego, a z drugiej przenosi nas w wielki świat lirycznej moralistyki. Wrażliwość i jej zmysł przenikliwości sprawiają przecież, że odwieczne motywy i symbole zaczynają przemawiać nowym językiem.” 

— Adriana Szymańska
Nowe Książki 
Nr. 3, 1998

Translation: “The multitude of things ‘perfectly unimportant’ in Joanna Kurowska’s poems brings to one’s mind the religious poetry of Jan Twardowski—and we become transported into the great world of lyrical morality. The poet’s sensitivity as well as her ingenuity makes the time-revered motifs and symbols speak in a new way.”xxxx

Divgray

SELECTED CRITICAL WORKS ABOUT JOANNA KUROWSKA’S POLISH POETRY:

 

Gałowicz, Andrzej.  “Jestem tu tylko na chwilę : O niepokojach religijnych iInna Litegzystencjalnych w poezji Joanny Kurowskiej-Młynarczyk.” Inna Literatura? Dwudziestolecie 1989-2009. [“I Am Here Just For a Moment : Religious/Existential Anxiety in Joanna Kurowska’s Poetry” by Andrzej Gałowicz.  Other Literature? The Twenty Years 1989-2009.] Ed. Zbigniew Andres and Janusz Pasterski. Rzeszów: Rzeszów University Press, 2010. Vol. II. Pp. 293-317.

Gałowicz, Andrzej. “Zniewolenie i emigracja: O dwu rzeczywistościach w poezji EmigreJoanny Kurowskiej.” W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych:  Kontynuacje. [“Enslavement And Emigration. On Two Realms in Joanna Kurowska’s Poetry” by Andrzej Gałowicz. Continuations: In the Circle of Émigré Writers]. Ed. Zbigniew Andres. Rzeszów: Rzeszów UP, 2011. Pp. 243-63.

 

Divgray

To request an English translation of this book, clickKoperta (also, in their English language versions, many poems from this collection have been included in The Wall & Beyond.)

Divgray

Copyright ©Joanna Kurowska.  Any content from this website may not be reproduced without permission.

Divgray

One Response to “Ściana

  1. Tonight on the Write Stuff — The Wall and Beyond with Joanna Kurowska | The Write Stuff Radio Show Says:

    […] Wall & Beyond (eLectio Publishing, 2013); Obok :Near (Oficyna Literacka, 1999, Poland); and Ściana : The Wall (Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, Poland). Her newest poetry collection, Stained […]

    Liked by 1 person


Comments are closed.

%d bloggers like this: