Obok

Near

Divgray

Obok  •  Oficyna Literacka 1999

(in Polish)

Obok

Sample poemsWhite

Zniknięcie Mirka S.
Obok
Joseph Conrad

 

 

 

 

For library holdings click here
Also available at the University of Chicago library

 

Divgray

PRAISE FOR OBOK:

“Gdy się chce określić najkrócej charakter tej poezji, nasuwa się bez wahania przymiotnik ‘metafizyczna.’ Zwykłe, codzienne sytuacje (jazda pociągiem, autobusem, penetrowanie wnętrza lalki, widok gwoździa w płocie, za którym rośnie jakaś budowla) zyskują głębsze znaczenie, służą poznaniu ludzkiej kondycji, a także szukaniu odpowiedzi na pytania o sens życia, wiary, cierpienia…”x

Ewa Sułkowska-Berezin
Dziennik Związkowy. No. 54. Vol. XCII, 1999

Translation: “A perfect adjective to describe this poetry is ‘metaphysical.’ Everyday, ordinary situations—a train or bus ride, penetrating a doll’s insides, a nail in the fence around some construction—all assume some deeper meaning, leading to a greater understanding of the human condition or signifying the quest for the meaning of life, faith, suffering…”xxx

Divgray

SELECTED CRITICAL WORKS ABOUT JOANNA KUROWSKA’S POLISH POETRY:

 

Gałowicz, Andrzej.  “Jestem tu tylko na chwilę : O niepokojach religijnych iInna Litegzystencjalnych w poezji Joanny Kurowskiej-Młynarczyk.” Inna Literatura? Dwudziestolecie 1989-2009. [“I Am Here Just For a Moment : Religious/Existential Anxiety in Joanna Kurowska’s Poetry” by Andrzej Gałowicz.  Other Literature? The Twenty Years 1989-2009.] Ed. Zbigniew Andres and Janusz Pasterski. Rzeszów: Rzeszów University Press, 2010.  Vol. II.  Pp. 293-317.

Gałowicz, Andrzej. “Zniewolenie i emigracja: O dwu rzeczywistościach w poezji EmigreJoanny Kurowskiej.” W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych:  Kontynuacje. [“Enslavement And Emigration. On Two Realms in Joanna Kurowska’s Poetry” by Andrzej Gałowicz. Continuations: In the Circle of Émigré Writers]. Ed. Zbigniew Andres. Rzeszów: Rzeszów UP, 2011.  Pp. 243-63.

Divgray

To request an English translation of Obok, clickKoperta  (also, in their English language versions, many poems from this collection have been included in The Wall & Beyond.)

Divgray

Copyright ©Joanna Kurowska.  Any content from this website may not be reproduced without permission.

Divgray

One Response to “Obok

  1. Tonight on the Write Stuff — The Wall and Beyond with Joanna Kurowska | The Write Stuff Radio Show Says:

    […] 2015); Inclusions (Cervena Barva Press, 2014); The Wall & Beyond (eLectio Publishing, 2013); Obok :Near (Oficyna Literacka, 1999, Poland); and Ściana : The Wall (Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, […]

    Like


Comments are closed.

%d bloggers like this: